Entrega de Tablets para os Agentes de Saúde e de Endemias